Open in the curiosity app
Share the knowledge!

Aikido Sword Fighting: Ken-Gi Two : Rear Shomenuchi following Tsuki: Aikido Ken-Gi Two